Mindfulness – mitä se tarkoittaa?

Mindfulness, suomennettuna tietoisuustaidot, lisää tutkitusti sekä aikuisten että lasten rauhoittumista, levollisuutta ja keskittymiskykyä. Tutkimukset lasten parissa ovat osoittaneet, että tietoisuustaitoharjoitukset kehittävät lasten ja nuorten tarkkaavaisuutta, emotionaalista tasapainoa, onnellisuutta, myötätuntoa ja sosiaalisia taitoja. Tietoisuustaidot kehittää myös lasten oppimista, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä lisää heidän hyvinvointia.

Hyvät läsnäolotaidot omaava lapsi ja aikuinen pystyy toimimaan rauhallisemmin nyky-yhteiskunnan haasteiden, digitalisoitumisen ja viriketulvan keskellä. Elämämme on hektisempää ja stressaavampaa kuin vielä muutama vuosikymmen sitten. Tietoisuustaitojen harjoittelun merkitys korostuu kiireisessä nykyelämässä. Mindfulnessin harjoittaminen on vastalääkettä stressille, tarkkaavaisuuden ja tunnesäätelyn häiriöille.

Mindfulness tarjoaa juuri sitä, mitä tämän päivän maailma tarvitsee. Läsnäoloa, ajatusmallien tiedostamista ja tunnetaitojen harjoittelua jo pienestä pitäen.

Mindfulness lapsille rauhoittaa ja rentouttaa

Tietoisuustaidot lapsille

Mindfulness taidoista on suuri hyöty lapselle, sillä lapset vasta oppivat toimintamallejaan ja myös heidän aivonsa ovat kehitysvaiheessa.

Tietoisuustaidot on opittavissa oleva taito. Kaikki lapset hyötyvät siitä, että heille opetetaan rentoutumisen ja rauhoittumisen taitoja ja miten kohdata erilaiset haastavat tilanteet arjessa.

Löydät mindfulness menetelmästä, kursseista ja koulutuksista lisätietoja näiltä sivuilta.

Järjestämme myös esimerkiksi päiväkodeille ja kouluille mindfulness luentoja ja koulutuksia.

Voit myös halutessasi opiskella itsenäisesti aiheesta lisää verkkokurssin avulla.

Palautetta asiakkailtamme

”Työskentelen lastentarhanopettajana ja olen käyttänyt mindfulness lapsille harjoituksia työssäni lasten kanssa. Lapset pitävät harjoituksista ja pyytävät niitä! Kaikkein vilkkaimmatkin rauhoittuvat kuuntelemaan hengitystä.”

”Meidän touhukkaille lapsille (8v.ja 3.5v) harjoitukset ovat antaneet hyvän tavan pysähtyä ja rauhoittua ennen iltatoimia. Lapset tykkäsivät harjoituksista heti, ja pyytävät niitä itsekin. Ero niihin iltoihin kun emme näitä harjoitteita ole tehneet on selvä. Harjoitteista on ollut ehdottomasti hyötyä.”

”Suosittelen Mindfulness lapsille kurssia kenelle tahansa lasten ja nuorten kanssa työskentelevälle tai perheelliselle, jolla ei ole vielä aiempaa kokemusta MF:sta tai omaa jo perustietoja siitä. Sain hyvää materiaalia sekä rohkeutta soveltaa MF-harjoitteita lapsille. Sain myös hyviä käytännön ohjeita toteutukseen ja lapsien yksilöllisen harjoitusvalmiuden huomioimiseen.”

”Koulutuksesta pidettiin ja sitä voi suositella muillekin. Saimme hyviä työkaluja stressin purkuun, lasten kanssa toimimiseen päivähoidossa ja itsensä kehittämiseen. Harjoitteet ja tietoiskut ja keskustelu toteutui sopivassa suhteessa. Koulutuksesta sai hyviä juttuja arkeen. Koulutus vastasi odotuksia. Jos ei tiennyt vielä asiasta, niin sai hyvän kuvan mitä Mindfulness on. Kiitos.”